Porovnanie PZP online pre najlacnejšiu ponuku

Ak máte auto, tak musíte mať aj PZPKúpili ste si nejaké vozidlo, na ktoré potrebujete uzavrieť PZP? Prípadne vám skončila platnosť? Tak ste tu správne. Pretože v tomto článku vám poradíme, kde je vám k dispozícii najlacnejšia a najvýhodnejšia poistka. Povinné zmluvné poistenie (PZP), zákonné poistenie alebo poistenie vozidla sú všetko synonyma. Všetky tieto názvy obsahujú slová ako „zákon“ a „poistenie“, čo implikuje, že je povinnosťou každého a jedného jazdcu a majiteľa vozidla utvoriť tento druh poistenia. Či už jazdíte málo alebo viac, na hlavných ťahoch alebo vedľajších cestičkách, nič vás neospravedlňuje, ak vás zastaví hliadka Policajného zboru a vy toto poistenie nebude mať uzavreté.

Rôzne typy pre porovnanie PZP

Mnoho ľudí žije v domnienke, že zákonná poistka sa vzťahuje len na auto a nie na iné vozidlá. Skutočnosťou však je, že musí byť uzatvorené, aj keď vlastníte motorku alebo prívesný vozík. Preto je dôležité zvoliť vhodné vozidlo pre porovnanie PZP.

Auto

Poistenie auta je najznámejší a najklasickejší typ, ktorý skoro nikto nepodceňuje a ktorého si je zväčša každý vedomý. Viac podceňovanými býva poistenie motorky a prívesného vozíka.

Motorka

Ak máte motorku, prípadne si nejakú chcete zabezpečiť, myslíte na to, že aj tento typ motorového vozidla potrebuje povinné zmluvné poistenie. Je jedno či ide o babetu, čezetu alebo Yamahu. Aj keď jazdíte len po dedine alebo po poli, policajti majú právo od vás žiadať doklady od vozidla, do ktorých sa zaradzuje aj zelená karta. Pokuta vás môže vyjsť drahšie ako cena samotného vozidla (v niektorých prípadoch).

Prívesný vozík

Poistenie prívesného vozíka sa môže javiť ako niečo kuriózne, avšak ak sa nad týmto zamyslíte hlbšie, zistíte, že to nie je zbytočné. Prečo? Pretože prívesný vozík sa stáva súčasťou cestnej premávky, hoci nie je poháňaný vlastným motorom. Nehodovú udalosť môže zapríčiniť aj prívesný vozík. Viackrát sa stalo, že vinníkom bol práve tento objekt, ale vodiči auta, na ktoré bol prívesný vozík napojený sa vyhovárali na to, že nie ich vozidlo spôsobilo nehodovú udalosť, ale práve prívesný vozík, ktorý sa stal predmetom samostatného poistenia.

Najlacnejšie ponuky získate cez porovnanie PZP onlineNajlacnejšie porovnanie online

Ak patríte k tej kategórii ľudí, ktorí radi šetria, resp. ktorí nemajú peniaze „na vyhadzovanie“ chceli by sme vás oboznámiť o tom, kde nájdete najlacnejšie PZP. Nejde len o auto, ale aj na motocykel alebo prívesný vozík. Na tejto stránke nenájdete len najlacnejšie ponuky, ale aj kalkulačku na porovnanie povinného zmluvného poistenia cez internet.

Porovnanie online je najrýchlejšia metóda porovnania cien. Prečo? Pretože stačí, že vypíšete niekoľko údajov, o ktorých bližšie si povieme nižšie a okamžite vám vybehnú ponuky niekoľkých poisťovní a jedno z nich bude určite to najlacnejšie. Potom si už môžete sami vybrať, ktoré vám najviac vyhovuje po finančnej stránke a ktoré najviac zodpovedá tomu, čo od toho očakávate (možno cena, balíček produktov, konkrétna spoločnosť…). Všetko je možné vďaka poistnej kalkulačke.

Ako funguje celý proces?

Porovnanie PZP online funguje na jednoduchom princípe. Buď si kliknete na vyššie odporúčanú stránku, ktorá vám poskytne najlacnejšie, najlepšie a dokonca aj najvýhodnejšie alebo môžete využiť druhú možnosť, a tou je pokračovať v čítaní a dozvedieť sa, že to, porovnanie online ovplyvňujú nasledujúce údaje:

 • mesto resp. okres, kde sa vozidlo nachádza;
 • účel využitia vozidla;
 • približný počet kilometrov najazdených za rok;
 • dátum výroby;
 • značka vozidla;
 • model vozidla;
 • objem motora;
 • výkon motora;
 • prevádzková hmotnosť;
 • najväčšia prípustná hmotnosť;
 • typ paliva.

Nielen údaje vozidla, ale aj žiadateľ môže ovplyvniť jednotlivé ceny, a to nasledujúcimi skutočnosťami:

 • zavinenie škodovej udalosti;
 • počet rokov bez škodovej udalosti;
 • rodič dieťaťa do 15 rokov;
 • majiteľ účtu v OTP banke;
 • platiteľ iného typu poistenia (domová poistka, životná poistka…).

Formulári vám dáva na výber, či chcete platiť štvrťročne, polročne alebo ročne.

Výhody online vybavenia

Jednou z najhlavnejších výhod porovnania online je to, že ušetrí váš čas. Nemusíte chodiť do všetkých poisťovní, ktoré poskytujú povinné zmluvné poistenie, ale všetko nájdete na jednom mieste, online. Okrem toho sa sami rozhodnete, ktoré PZP bude pre vás najvýhodnejšie, pretože jednotliví pracovníci majú v pracovnej náplni prehovárať klientov na svoju stranu, takže možno by ste sa nechali prehovoriť na niečo, čo by ste vôbec nechceli a čo by možno ani nebolo vôbec výhodné. Hlavne ak patríte k ľuďom, ktorí sa nechajú ľahko prehovoriť. Porovnanie vám necháva dostatok času na premyslenie, nikto vás nebude ovplyvňovať, sami si prejdete pre a proti konkrétneho druhu poistenia.

Uzavreli ste zmluvu?

V prípade, že ste uzavreli zmluvu, ste za vodou. Samozrejme, ak ste ho do 30 dní zaplatili. Okamžite po uzavretí povinného zmluvného poistenia vám bude na mailovú adresu odoslaný návrh zmluvy a zelená karta, ktorá slúži ako náhrada za zelenú kartu, ktorá vám bude doručená ako náhle poisťovňa zaregistruje zaplatenie.

Majte pri sebe bielu kartuZastavila ma hliadka, stále nemám zelenú kartu

Niekedy je lepšie pri sebe nosiť aj účet o zaplatení, pretože zelená karta je doručená aj v tom prípade, že zákonná poistka ešte nie je zaplatená.

Horší prípad nastane vtedy, ak ste ho neuzavreli. Vtedy môžete dostať vysokú pokutu, ktorá môže presiahnuť niekoľkonásobne výšku poistného za niekoľko rokov. K tomu, ak zaviníte nejakú nehodu, je možné, že sa nedoplatíte.

Výhodnejšia zákonná poistka

Máte už uzavreté PZP, ale uvedomili ste si, že na trhu je momentálne výhodnejšia ponuka? Netrápte sa. Vaše poistenie môžete vypovedať skôr a požiadať o inú ponuku najneskôr 6 týždňov do konca vášho súčasného. Žiadosť o zrušenie môžete nájsť aj na stránke hore. Stačí ak ju vypíšete a buď odošlete do pobočky vašej poisťovne alebo ju tam priamo zanesiete.

Povinné zmluvné poistenie je veľmi vyhľadávaným produktom, hlavne z toho dôvodu, že je povinné , pretože je stanovené zákonom. Poskytli sme vám informácie ohľadom toho, aké typy existujú, ako aj o tom, kde môžete uzavrieť najlacnejšie poistenie na auto, na motorku alebo prívesný vozík. Ak hľadáte viac informácií, téma vám bude priblížená aj v tomto článku.

Kúpno-predajná zmluva auta: Ako ju správne vypracovať a na čo si dať pozor

Pri kúpe alebo predaji auta je dôležité uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu, ktorá bude slúžiť ako právny dôkaz o zmene vlastníctva vozidla. Tento článok sa zameriava na to, ako správne vypracovať kúpno-predajnú zmluvu, na čo si dať pozor a aké sú dôležité prvky tejto zmluvy.

Základné prvky kúpno-predajnej zmluvy

Kúpno-predajná zmluva by mala obsahovať nasledujúce základné prvky:

 • Údaje o predávajúcom a kupujúcom: Mená, adresy a kontaktné údaje oboch strán. V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť aj jej IČO.
 • Údaje o vozidle: Značka, model, rok výroby, VIN (identifikačné číslo vozidla), evidenčné číslo a počet najazdených kilometrov.
 • Cena vozidla: Dohodnutá cena za vozidlo v číselnej hodnote a písomne.
 • Dátum a miesto prevzatia vozidla: Uveďte presný dátum a miesto, kde bude vozidlo prevzaté.
 • Prehlásenie o technickom stave vozidla: Predávajúci by mal uviesť, v akom technickom stave je vozidlo a či sú známe nejaké závady alebo opravy, ktoré by mohli ovplyvniť jeho funkčnosť.
 • Spôsob platby: Uveďte, ako bude kupujúci platiť za vozidlo (hotovosť, prevod na účet, splátky, atď.).
 • Prehlásenie o vlastníctve: Predávajúci by mal prehlásiť, že je právoplatným vlastníkom vozidla a že nemá žiadne záväzky alebo nároky tretích strán na vozidlo.
 • Podpisy oboch strán: Kúpno-predajná zmluva musí byť podpísaná oboma stranami.

Ako správne vypracovať kúpno-predajnú zmluvu

 • Použite vzor alebo šablónu: Na internete nájdete množstvo vzorov a šablón kúpno-predajných zmlúv, ktoré môžete použiť ako základ pre vypracovanie vlastnej zmluvy. Uistite sa, že šablóna je aktuálna a zodpovedá právnym predpisom v vašej jurisdikcii.
 • Dôkladne vyplňte všetky údaje: Uistite sa, že ste správne a úplne vyplnili všetky údaje v zmluve, aby ste predišli možným nedorozumeniam alebo problémom v budúcnosti.
 • Priložte dokumenty: K zmluve pripojte kópiu technického preukazu vozidla, preukazu vlastníctva a ďalšie relevantné dokumenty (napr. servisná knižka, potvrdenie o absolvovaní technickej kontroly, atď.).
 • Dva originály zmluvy: Vypracujte a podpíšte dva originály kúpno-predajnej zmluvy – jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho. Tým sa zabezpečí, že obe strany budú mať právoplatný dokument potvrdzujúci zmenu vlastníctva vozidla.
 • Overenie podpisov: V niektorých jurisdikciách môže byť potrebné overiť podpisy na kúpno-predajnej zmluve u notára alebo iného oprávneného úradníka. Skontrolujte miestne predpisy a postupujte podľa nich.

Na čo si dať pozor pri kúpno-predajnej zmluve

 • Pravdivosť údajov: Skontrolujte pravdivosť všetkých údajov uvedených v zmluve, ako sú údaje o vozidle, predávajúcom a kupujúcom. Ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo nesprávne informácie, požiadajte o opravu pred podpisom zmluvy.
 • Technický stav vozidla: Pred podpisom zmluvy si dôkladne skontrolujte technický stav vozidla. Ak máte pochybnosti alebo neznalosti v tejto oblasti, zvážte angažovanie odborníka alebo mechanika, ktorý vozidlo prekontroluje.
 • Záväzky tretích strán: Overte si, či na vozidlo nevážu žiadne záväzky, ako napríklad nezaplatené úvery, leasing alebo exekúcie. V prípade, že na vozidlo vážu takéto záväzky, zabezpečte ich uhradenie alebo dohodnite riešenie s predávajúcim pred podpisom zmluvy.

Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitým právnym dokumentom, ktorý zabezpečuje hladký priebeh a právnu istotu pri kúpe alebo predaji vozidla. Dôkladne si preštudujte všetky podmienky a údaje v zmluve pred jej podpísaním a zabezpečte, že obe strany sú informované o svojich právach a povinnostiach. Pri dodržiavaní týchto krokov a odporúčaní môžete predísť možným problémom a nedorozumeniam v budúcnosti a zabezpečiť úspešný a bezproblémový proces kúpy alebo predaja auta.

Zmena PZP: Ako postupovať pri zmene poisťovne a výber nového poistenia

Zmena PZP, teda povinného zmluvného poistenia, môže byť motivovaná rôznymi dôvodmi, ako sú lepšie podmienky, nižšia cena alebo zvýšená úroveň ochrany. V tomto článku sa pozrieme na dôvody pre zmenu PZP, ako postupovať pri zmene poisťovne a ako vybrať novú poisťovňu pre svoje povinné zmluvné poistenie.

Dôvody pre zmenu PZP

Niektoré z dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť zmenu PZP, sú:

 • Nižšia cena: Získanie PZP za lepšiu cenu môže byť hlavným dôvodom pre zmenu. Porovnaním ponúk rôznych poisťovní môžete získať najlepšiu cenu pre svoje poistenie.
 • Lepšie podmienky: Poisťovne môžu ponúkať rôzne podmienky a úrovne krytia. Pri zmene PZP môžete hľadať poisťovňu, ktorá ponúka lepšie podmienky a rozsah poistenia.
 • Zvýšená spokojnosť s poisťovňou: Ak ste nespokojní so službami svojej súčasnej poisťovne, môžete zvážiť zmenu PZP na inú poisťovňu s lepším hodnotením zákazníkov a kvalitou služieb.

Ako postupovať pri zmene PZP

Ak sa rozhodnete zmeniť svoje PZP, postupujte podľa týchto krokov:

 • Porovnajte ponuky: Vykonajte dôkladný prieskum trhu a porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Venujte pozornosť nielen cene, ale aj rozsahu krytia, podmienkam a hodnoteniam zákazníkov.
 • Zrušte súčasné PZP: Pred zmenou PZP je potrebné zrušiť svoje súčasné poistenie. Vypovedacie lehoty sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a zmluvy, preto si dôkladne prečítajte zmluvu a dodržiavajte vypovedacie lehoty. Informujte svoju súčasnú poisťovňu o zrušení poistenia písomne, buď prostredníctvom e-mailu alebo listu.
 • Zvoľte novú poisťovňu: Po zrušení súčasného PZP uzavrite zmluvu s novou poisťovňou. Nezabudnite dôkladne preštudovať podmienky poistenia a overiť si, že nová zmluva poskytuje požadovaný rozsah krytia a zodpovedá vašim potrebám.
 • Informujte úrady: V niektorých jurisdikciách je potrebné informovať úrady o zmene PZP. Skontrolujte miestne predpisy a prípadne oznámte zmenu príslušným úradom.
 • Aktualizujte doklady o poistení: Po zmene PZP uistite sa, že máte aktuálne doklady o poistení v tlačenej alebo elektronickej podobe. Tieto doklady by ste mali mať so sebou pri jazde vozidlom.

Ako vybrať novú poisťovňu pre PZP

Pri výbere novej poisťovne pre PZP zvážte nasledujúce faktory:

 • Cena: Porovnajte ceny PZP rôznych poisťovní a zvážte, ktorá ponúka najlepší pomer ceny a krytia.
 • Rozsah krytia: Preskúmajte rozsah krytia, ktorý ponúkajú jednotlivé poisťovne, a zvážte, či splňuje vaše požiadavky.
 • Podmienky: Dôkladne si prečítajte podmienky poistenia a uistite sa, že rozumiete všetkým ustanoveniam. Zvážte aj možné obmedzenia a vylúčenia, ktoré by mohli ovplyvniť vaše poistenie.
 • Spokojnosť zákazníkov: Informujte sa o spokojnosti zákazníkov s rôznymi poisťovňami. Skúsenosti iných zákazníkov môžu byť užitočným ukazovateľom kvality služieb a podpory.
 • Poistné plnenie: Zistite, ako rýchlo a efektívne poisťovne riešia poistné udalosti a ako sú ochotné komunikovať s prípade problémov.

Zmena PZP je dôležitým krokom, ktorý môže priniesť úsporu peňazí a zlepšenie kvality poistenia. Dôkladne zvážte svoje možnosti a postupujte podľa odporúčaných krokov pri zmene poisťovne. Pred uzavretím novej zmluvy o PZP sa uistite, že ste si vedomí všetkých podmienok a rozsahu krytia, aby ste mali istotu, že nová poisťovňa bude mať lepšiu ponuku.

Splnomocnenie na prepis auta: Ako postupovať pri zmene vlastníka vozidla

Pri kúpe alebo predaji vozidla je potrebné vykonať prepis vozidla na nového vlastníka, aby boli zmeny vlastníctva oficiálne zaznamenané. V niektorých prípadoch môže byť výhodné poveriť inú osobu, aby zastupovala predávajúceho alebo kupujúceho počas procesu prepisu vozidla. V takýchto situáciách je potrebné pripraviť splnomocnenie na prepis auta. V tomto článku sa pozrieme na postup pri príprave splnomocnenia a na to, čo by ste mali vedieť pri jeho využívaní.

Čo je splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je oficiálny dokument, ktorým vlastník vozidla (predávajúci) alebo kupujúci vozidla udeľuje právo inej osobe (splnomocnencovi) zastupovať ho počas procesu prepisu vozidla. Splnomocnenie môže byť čiastočné alebo úplné a môže obsahovať rôzne úrovne oprávnení, ako je napríklad právo vykonať prepis vozidla, zastupovať vlastníka pri uzatváraní zmluvy alebo zastupovať vlastníka pri komunikácii s poisťovňou.

Ako pripraviť splnomocnenie na prepis auta?

Pri príprave splnomocnenia na prepis auta postupujte podľa týchto krokov:

 • Získajte vzor splnomocnenia: Vzory splnomocnení môžete nájsť online alebo v tlačených formulároch, ktoré sú k dispozícii na mnohých úradoch. Môžete tiež zvážiť konzultáciu s právnikom, ktorý vám pomôže zostaviť splnomocnenie, ktoré presne vyhovuje vašim potrebám.
 • Vyplňte údaje o vlastníkovi vozidla (predávajúcom) alebo kupujúcom: V splnomocnení uvádzajte údaje ako meno, adresu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a kontakt.
 • Vyplňte údaje o splnomocnencovi: Uvádzajte údaje o osobe, ktorú chcete poveriť, ako sú meno, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a kontakt.
 • Uveďte rozsah poverenia: V splnomocnení jasne uvádzajte rozsah poverenia, ktoré udeľujete splnomocnencovi. Môže ísť napríklad o právo zastupovať vás pri podpise zmluvy o kúpe alebo predaji vozidla, právo komunikovať s úradmi alebo poisťovňou alebo právo vybaviť prepis vozidla na nového vlastníka.
 • Uveďte platnosť splnomocnenia: V splnomocnení by malo byť uvedené, ako dlho je splnomocnenie platné. Môže to byť konkrétny dátum alebo obdobie, počas ktorého je splnomocnenie platné.
 • Podpíšte splnomocnenie: Aby bolo splnomocnenie platné, musí byť podpísané vlastníkom vozidla (predávajúcim) alebo kupujúcim. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby bolo splnomocnenie overené notárom.

Čo je potrebné urobiť so splnomocnením?

Keď máte pripravené a podpísané splnomocnenie, splnomocnenec môže pokračovať v procese prepisu vozidla:

 • Splnomocnenec by mal mať pri sebe originál alebo overenú kópiu splnomocnenia pri všetkých úkonoch, ktoré súvisia s prepisom vozidla, ako je komunikácia s úradmi alebo poisťovňou.
 • Pri prepise vozidla na úrade splnomocnenec predloží splnomocnenie spolu s ostatnými potrebnými dokladmi, ako sú technický preukaz vozidla, doklady o kúpe alebo predaji vozidla, doklady o platbe poplatkov a prípadne doklady o poistení vozidla.

Dôležité upozornenia

 • Splnomocnenie môže byť kedykoľvek odvolané písomným oznámením adresovaným na splnomocnenca a príslušné úrady alebo poisťovne. Po odvolaní splnomocnenia splnomocnenec už nemá právo zastupovať vás v súvislosti s prepisom vozidla.
 • Upozorňujeme, že právne požiadavky na splnomocnenie sa môžu líšiť v závislosti od právnej jurisdikcie. Preto sa pred pripravením splnomocnenia informujte o miestnych právnych požiadavkách a zvážte konzultáciu s právnikom.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočný nástroj, ktorý vám umožní poveriť inú osobu, aby vás zastupovala pri procese prepisu vozidla na nového vlastníka. Pri príprave splnomocnenia dôkladne uvážte rozsah poverenia, ktoré chcete udeliť, a nezabudnite na podpísanie a prípadné overenie splnomocnenia. Pri využívaní splnomocnenia nezabudnite na dodržiavanie miestnych právnych predpisov a zvážte konzultáciu s právnikom, aby ste mali istotu, že splnomocnenie je platné a že proces prepisu vozidla prebehne hladko.

Ako vlastník vozidla (predávajúci) alebo kupujúci vozidla je dôležité mať vždy na pamäti zodpovednosť za dodržiavanie miestnych právnych predpisov a postupov pri prepise vozidla. V prípade, že sa rozhodnete poveriť inú osobu prostredníctvom splnomocnenia, je na vás, aby ste si boli istí, že táto osoba má dostatočné znalosti a skúsenosti na to, aby vás zastupovala v súlade so zákonom a aby zabezpečila úspešné dokončenie procesu prepisu vozidla na nového vlastníka.

PZP a stret so zverou: Ako vás môže vaše poistenie chrániť pri nehode so zverou

Stret s divokou zverou, ako sú srnky, jeleň alebo diviak, môže byť neočakávaným a nebezpečným zážitkom pre vodiča. Okrem rizika úrazu pre vodiča a zver môže takáto nehoda spôsobiť značné škody na vozidle. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vás môže vaše povinné zmluvné poistenie (PZP) chrániť pri nehode so zverou a čo by ste mali urobiť, ak sa vám takáto nehoda prihodí.

Pokrýva PZP škody spôsobené stredom so zverou?

Štandardné PZP zvyčajne nepokrýva škody na vozidle spôsobené stredom so zverou. PZP je navrhnuté na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám, čo znamená, že pokrýva škody spôsobené vodičom na iných vozidlách, majetku alebo zraneniam iných osôb.

Ak chcete, aby vaše poistenie pokrývalo škody spôsobené stredom so zverou, budete pravdepodobne potrebovať havarijné poistenie (kasko poistenie). Havarijné poistenie poskytuje širšiu ochranu, vrátane škôd na vašom vozidle spôsobených stredom so zverou.

Ako postupovať po nehode so zverou?

Ak sa vám prihodí nehoda so zverou, postupujte podľa týchto krokov:

 • Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.
 • Ak je to bezpečné, zabezpečte miesto nehody, aby ste varovali ostatné vodiče.
 • Overte stav zveri, ak je to bezpečné. Ak je zver zranená alebo mŕtva, kontaktujte najbližšiu políciu alebo veterinárnu službu.
 • Nechajte si vystaviť protokol o nehode od príslušných úradov, čo môže pomôcť pri nároku na poistenie.
 • Odfotografujte škody na vozidle a miesto nehody pre prípadný nárok na poistenie.
 • Kontaktujte svoju poisťovňu a podajte nárok na poistenie, ak máte havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené stredom so zverou.

Ako zabrániť nehodám so zverou?

Môžete podniknúť niekoľko opatrení, aby ste minimalizovali riziko nehôd so zverou:

 • Buďte ostražití: Zvýšte svoju ostražitosť, najmä na miestach, kde sa zver často vyskytuje, ako sú lesné cesty alebo oblasti s vysokou koncentráciou zveri. Pozorujte značky upozorňujúce na možný výskyt zveri.
 • Jazdite pomalšie: Jazda pomalšou rýchlosťou v oblastiach s vysokým výskytem zveri vám poskytne viac času na reakciu, ak zver vstúpi na cestu.
 • Používajte svetlá: Pri jazde za tmy alebo v podmienkach zníženej viditeľnosti používajte diaľkové svetlá, pokiaľ to neoslepuje ostatných vodičov. Diaľkové svetlá môžu pomôcť včas identifikovať zver na ceste.
 • Buďte opatrní pri západoch a východoch slnka: Divoká zver je často aktívna počas západu a východu slnka, takže buďte ostražití najmä v týchto časoch.
 • Pripravte sa na náhle pohyby zveri: Divoká zver môže byť nepredvídateľná a náhle zmeniť smer. Buďte pripravení na reakciu, ak zver vstúpi na cestu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) obvykle nepokrýva škody na vozidle spôsobené stredom so zverou. Ak chcete mať pokrytie pre takéto prípady, mali by ste zvážiť havarijné poistenie. Pri nehode so zverou postupujte podľa uvedených krokov a kontaktujte svoju poisťovňu, aby ste zistili, či máte nárok na poistenie. Na záver, aby ste minimalizovali riziko nehôd so zverou, dodržiavajte uvedené preventívne opatrenia a buďte ostražití pri jazde v oblastiach s vysokým výskytem zveri.

Havarijné poistenie: Ako funguje a prečo by ste mali zvážiť jeho získanie

Havarijné poistenie, známe aj ako kasko poistenie, je dobrovoľné poistenie, ktoré poskytuje pokrytie pre škody na vašom vozidle. Toto poistenie je odlišné od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje havarijné poistenie, aké sú jeho výhody a prečo by ste mali zvážiť jeho získanie.

Čo pokrýva havarijné poistenie?

Havarijné poistenie pokrýva širokú škálu škôd na vašom vozidle, vrátane:

 • Poškodenie v dôsledku dopravnej nehody
 • Poškodenie alebo strata v dôsledku krádeže alebo vandalizmu
 • Poškodenie spôsobené prírodnými živlami, ako sú búrky, záplavy alebo požiar
 • Poškodenie spôsobené zverou alebo vtáctvom
 • Poškodenie spôsobené inými nezvyčajnými udalosťami, ako je pád stromu

Ako sú stanovené ceny havarijného poistenia?

Cena havarijného poistenia závisí od niekoľkých faktorov, ako napríklad:

 • Typ vozidla a jeho hodnota: Drahšie vozidlá alebo vozidlá s vyššou hodnotou obvykle vyžadujú vyššie poistné, pretože náklady na opravy alebo náhradu sú vyššie.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie poistné, pretože sú považovaní za rizikovejších.
 • Miesto bydliska: Ceny poistenia môžu byť vyššie v mestách alebo oblastiach s vyššou hustotou premávky, pretože tam je väčšie riziko nehôd.
 • História škôd: Vodiči s históriou škôd alebo nehôd môžu mať vyššie poistné.

Prečo by ste mali zvážiť havarijné poistenie?

Aj keď havarijné poistenie nie je povinné, má niekoľko výhod:

 • Finančná ochrana: Havarijné poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade poškodenia alebo stráty vášho vozidla, čo vám umožní pokryť náklady na opravy alebo nákup nového vozidla.
 • Pokoj mysle: S havarijným poistením môžete mať pokoj mysle, vediac, že v prípade nehody alebo iného nepredvídateľného úrazu budú vaše financie chránené.
 • Flexibilita: Havarijné poistenie môžete prispôsobiť svojim potrebám, napríklad tým, že si zvolíte rôzne úrovne krytia alebo dobrovoľnú spoluúčasť.
 • Poistenie príslušenstva: Havarijné poistenie môže pokrývať aj škody na príslušenstve a doplnkoch vášho vozidla, ako sú navigačné systémy, zimné pneumatiky alebo autorádia.

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zohľadniť tieto kroky:

 • Porovnanie ponúk: Vždy porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a pokrytie pre vaše vozidlo.
 • Zvážte úroveň krytia: Vyberte si úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a očakávaniam. Zvážte, či potrebujete komplexnejšie krytie alebo či si môžete dovoliť vyššiu dobrovoľnú spoluúčasť.
 • Preskúmajte možné zľavy: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy pre dobrých vodičov, tých, ktorí majú bezpečnostné zariadenia vo vozidle, alebo pre tých, ktorí majú dlhodobú beznehodovú históriu. Informujte sa o týchto možnostiach a využite ich.

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu a môže poskytnúť významnú finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade nehody alebo iného nepredvídateľného úrazu. Pri výbere havarijného poistenia zvážte svoje potreby a finančné možnosti a porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli to najlepšie pre vaše vozidlo.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel: Ako vybrať správne PZP a zohľadniť špecifické faktory

Motocyklisti, rovnako ako majitelia automobilov, musia mať povinné zmluvné poistenie (PZP) pre svoje vozidlo. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám počas jazdy na motocykli. Pri výbere PZP pre motocykel je potrebné zohľadniť niekoľko špecifických faktorov, ktoré sa môžu líšiť od PZP pre automobil. V tomto článku sa pozrieme na to, čo by ste mali zvážiť pri výbere PZP pre váš motocykel.

Ako sú stanovené ceny PZP pre motocykle

Cena PZP online pre motocykel závisí od niekoľkých faktorov:

 • Výkon motocykla: Čím vyšší výkon motocykla (udávaný v kilowattoch), tým vyššie môže byť poistné.
 • Typ motocykla: Ceny PZP môžu byť rozdielne pre rôzne typy motocyklov, ako sú športové, cestovné, enduro, či skútre.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie poistné, pretože sú považovaní za rizikovejších.
 • Počet najazdených kilometrov: Vodiči s vyšším počtom najazdených kilometrov môžu mať vyššie poistné, pretože väčšie využitie motocykla zvyšuje riziko nehôd.
 • Geografická oblasť: Ceny PZP môžu byť vyššie v mestách alebo oblastiach s vyššou hustotou premávky, pretože tam je väčšie riziko nehôd.

Dôležité faktory pri výbere PZP pre motocykel

Pri výbere PZP pre motocykel by ste mali zohľadniť tieto faktory:

 • Porovnanie ponúk: Vždy porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a pokrytie pre váš motocykel.
 • Dobrovoľná spoluúčasť: Zvážte zvýšenie dobrovoľnej spoluúčasti, aby ste znížili cenu PZP. Majte na pamäti, že vyššia spoluúčasť znamená, že budete musieť zaplatiť väčšiu časť nákladov na opravy v prípade nehody.
 • Poistné limity: Zvážte, aké vysoké poistné limity potrebujete pre svoje PZP. Vyššie limity zabezpečujú lepšiu ochranu, ale zvyčajne aj vyššie poistné.
 • Poistenie príslušenstva: Ak máte drahé príslušenstvo, ako sú prilby, oblečenie alebo doplnky, zvážte, či vaše PZP pokrýva aj tieto položky, a ak nie, zvážte pridanie dodatočného krytia.
 • Zľavy: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy pre motocyklistov, ktorí absolvujú špeciálne vodičské kurzy, alebo pre tých, ktorí majú dlhodobú beznehodovú históriu. Informujte sa o týchto možnostiach a využite ich.

Ako znížiť cenu PZP pre motocykel

Existujú rôzne spôsoby, ako môžete znížiť cenu PZP pre váš motocykel:

 • Bezpečnostné zariadenia: Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú imobilizéry alebo sledovacie zariadenia, môže znížiť riziko krádeže a tým aj cenu PZP.
 • Beznehodová jazda: Udržiavanie čistého záznamu bez dopravných nehôd môže výrazne znížiť cenu PZP.
 • Skúsenosti a školenia: Absolvovanie špeciálnych vodičských kurzov pre motocyklistov môže pomôcť znížiť cenu PZP tým, že dokážete svoju zručnosť a zodpovednosť za volantom.
 • Zvážte sezónne poistenie: Ak jazdíte na motocykli len v určitých obdobiach roka, zvážte možnosť sezónneho poistenia, ktoré vám umožní ušetriť peniaze v období, keď motocykel nevyužívate.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel je nevyhnutným nástrojom na ochranu vás a ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť špecifické faktory, ako sú výkon motocykla, typ motocykla, vek a skúsenosti vodiča, a geografická oblasť. Porovnanie ponúk od rôznych poisťovní, zváženie dobrovoľnej spoluúčasti a poistných limitov.

Cenník PZP podľa výkonu vozidla (kW): Ako výkon ovplyvňuje cenu poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ vozidla. Cena PZP závisí od rôznych faktorov, pričom jedným z nich je aj výkon vozidla, ktorý sa udáva v kilowattoch (kW). V tomto článku sa pozrieme na to, ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP, a ukážeme si príklady cenníkov podľa výkonu vozidiel.

Prečo výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP

Výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP z niekoľkých dôvodov:

 • Riziko nehôd: Vysoký výkon vozidla zvyčajne znamená vyššiu rýchlosť a väčší potenciál na spôsobenie dopravnej nehody. Tým pádom poisťovne považujú vozidlá s vyšším výkonom za rizikovejšie a účtujú vyššie poistné.
 • Náklady na opravy: Vozidlá s vyšším výkonom často vyžadujú drahšie náhradné diely a zložitejšie opravy, čo zvyšuje náklady na poistné plnenie.
 • Možný profil vodiča: Poisťovne môžu predpokladať, že vodiči vozidiel s vyšším výkonom sú sklonnejší k agresívnejšej jazde alebo rýchlosti, čo zvyšuje riziko nehôd.

Ako sa mení cenník PZP podľa výkonu vozidla

Cenník PZP podľa výkonu vozidla sa môže líšiť medzi rôznymi poisťovňami, avšak vo všeobecnosti platí, že čím vyšší výkon vozidla, tým vyššie poistné. Poisťovne môžu rozdeľovať vozidlá do kategórií podľa výkonu a určovať cenu PZP pre každú kategóriu.

Príklad cenníka PZP podľa výkonu vozidla:

(Poznámka: Tieto čísla sú len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočným cenám na trhu.)

 • Vozidlá s výkonom do 50 kW: 200 € ročne
 • Vozidlá s výkonom od 51 kW do 100 kW: 300 € ročne
 • Vozidlá s výkonom od 101 kW do 150 kW: 400 € ročne
 • Vozidlá s výkonom od 151 kW do 200 kW: 500 € ročne
 • Vozidlá s výkonom nad 200 kW: 600 € ročne

Tieto ceny sú len ilustračné a skutočné ceny sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej poisťovne a ďalších faktorov, ako sú napríklad vek a skúsenosti vodiča, typ vozidla, jeho vek a počet najazdených kilometrov. Pre presnú cenu PZP pre vaše vozidlo je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zohľadniť všetky faktory ovplyvňujúce cenu poistenia.

Ako znížiť cenu PZP

Aj keď výkon vozidla je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim cenu PZP, existujú spôsoby, ako znížiť cenu poistenia:

 • Porovnajte ponuky: Vždy porovnávajte ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a pokrytie pre vaše vozidlo. Spravte si porovnanie PZP.
 • Zvážte dobrovoľné spoluúčasť: Zvýšenie dobrovoľnej spoluúčasti môže znížiť cenu PZP, pretože znižuje riziko poisťovne pri poistnom plnení.
 • Zabezpečte vozidlo: Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú imobilizéry, môže znížiť riziko krádeže a tým aj cenu PZP.
 • Vodičské kurzy: Absolvovanie vodičských kurzov alebo špecializovaných školení môže pomôcť znížiť cenu PZP tým, že dokážete svoju zručnosť a zodpovednosť za volantom.

Výkon vozidla v kilowattoch (kW) je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje cenu PZP. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší výkon vozidla, tým vyššie poistné. Ak chcete znížiť cenu PZP, je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, zvážiť dobrovoľné spoluúčasť, zabezpečiť vozidlo a absolvovať vodičské kurzy.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie

Majitelia vozidiel sú povinní mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP) pre svoje vozidlo. Avšak v niektorých prípadoch môžete mať dôvod na ukončenie vášho PZP, či už preto, že ste predali vozidlo, chcete zmeniť poisťovňu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP a na to, ako správne ukončiť svoje poistenie.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť ukončiť svoje PZP. Medzi najčastejšie patria:

 • Predaj vozidla
 • Zmena poisťovne (napr. pre lepšie pokrytie alebo nižšie poistné)
 • Dlhodobé státie vozidla (napr. pri jeho rekonštrukcii alebo dlhodobom pobytu v zahraničí)
 • Likvidácia vozidla (vozidlo už nie je schopné premávky)

Ako podať výpoveď PZP

Predtým, než podáte výpoveď PZP, zvážte svoje možnosti a dôsledky ukončenia poistenia. Poistná zmluva obsahuje podmienky týkajúce sa výpovede, vrátane výpovedných lehôt a postupov. Postupujte podľa týchto krokov, ak chcete podať výpoveď PZP:

 1. Skontrolujte podmienky výpovede vo vašej poistnej zmluve. Podmienky môžu obsahovať minimálnu výpovednú lehotu (napr. 30 dní pred koncom poistného obdobia) a špecifikácie týkajúce sa podania výpovede (napr. písomná forma alebo elektronická komunikácia).
 2. Informujte svoju poisťovňu o zámere ukončiť PZP. Spravidla je potrebné urobiť tak písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail). Výpoveď by mala obsahovať vaše osobné údaje, údaje o vozidle, dátum ukončenia PZP a dôvod výpovede.
 3. Počkajte na potvrdenie od poisťovne. Poisťovňa by vám mala potvrdiť prijatie výpovede a dátum ukončenia poistenia. Uistite sa, že ste obdržali toto potvrdenie, aby ste mali dôkaz o ukončení PZP.
 1. Uzavrite nové PZP (ak je to potrebné). Ak predávate vozidlo, nový majiteľ bude musieť uzavrieť svoje vlastné PZP. Ak chcete len zmeniť poisťovňu, nezabudnite pred ukončením starého PZP uzavrieť nové poistenie, aby ste neporušili zákonnú povinnosť mať PZP.
 2. Dôležité upozornenia
 • Nikdy nepremávajte bez PZP: Vodiči vozidiel sú povinní mať platné PZP. Jazda bez PZP je protizákonná a môže viesť k vysokým pokutám a trestným bodom.
 • Dávajte pozor na prelínanie PZP: Ak zmeníte poisťovňu a uzavriete nové PZP pred ukončením starého, môžete si neúmyselne zabezpečiť dvojnásobné poistenie. V takom prípade by ste mali zrušiť jedno z poistení a požiadať o vrátenie nevyužitej časti poistného.
 • Výpoveď PZP nie je to isté ako odhlásenie vozidla: Ak plánujete dlhodobo nepoužívať vozidlo, musíte okrem ukončenia PZP aj odhlásiť vozidlo z evidencie vozidiel. Tým sa zastaví povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie a daň z motorových vozidiel.

Ukončenie PZP je dôležitým krokom, ktorý môže mať rôzne dôvody, ako napríklad predaj vozidla, zmenu poisťovne alebo dlhodobú nevyužiteľnosť vozidla. Aby ste ukončili svoje PZP správne, postupujte podľa podmienok výpovede uvedených vo vašej poistnej zmluve a udržujte platné PZP pre svoje vozidlo. Nezabudnite, že jazda bez PZP je protizákonná a môže mať vážne dôsledky.

Hypokalkulačka pre výpočet splátky hypotéky

S hypokalkulačkou si viete vypočítať splátkyPotrebujete väčšiu sumu peňazí, ale neviete kto by vám ponúkol najlepšie možnosti? Tak v tomto článku vám predstavíme internetový nástroj, ktorý vám v tomto ohľade určite pomôže. Tým nástrojom je hypokalkulačka (ináč aj hypotekárna kalkulačka), ktorej cieľom je urobiť výpočet hypotéky ako aj jej splátky. Do posledného detailu z nej môžete vyčítať všetko, čo by mali pri výbere vhodnej ponuky zavážiť. Viac o tom si povieme nižšie.

Kde ju možno objaviť?

Hypokalkulačka je vám dostupná  úplne každému aj na stránke hore. Dostanete sa na ňu jednoducho. Buď si do vášho prehľadávača zadáte názov stránky alebo si jednoducho kliknete na vyššie označený výraz. To vás presmeruje na nástroj, ktorý hľadáte a vy si zadarmo a veľmi rýchlo viete urobiť výpočet hypotéky.

Viete ako pre porovnanie postupovať?

Ak by ste chceli túto možnosť využiť a zistiť si výpočet hypotéky, ako aj jej splátky, musíte urobiť iba zopár veľmi jednoduchých vecí. Ísť na vyššie zmienenú stránku, v ktorom vám je k dispozícií hypokalkulačka, nájsť si jednoriadkový formulár, do ktorého zadáte niekoľko parametrov, akými sú:

suma, o ktorú žiadate: požiadať môžete už od 3 000, horná hranica je stanovená na 200 000 eur. Ako možno viete, žiadaná suma sa odvíja od výšky založenej nehnuteľnosti

doba splácania: pre nezáväzný výpočet presných hodnôt hypotéky, ako aj jej splátky, je potrebné zadať aj dobu, akú by ste chceli danú sumu splácať. Minimálne však 4 roky a maximálne 30.

dobu fixácie: tento údaj má takisto isté obmedzenie a určuje, koľko rokov by ste chceli splácať rovnako (rovnakú sumu s rovnakým úrokom). Vybrať si môžete z minimálne jednoročnej a maximálne dvadsaťročnej doby fixácie. No zároveň máte na výber si nevybrať žiadnu fixáciu, čo by znamenalo, že splácať budete podľa aktuálneho stavu banky a celkového finančného trhu. Výhodou fixácie je, že vám môže dlhodobo zaručiť skutočne nízky úrok, čo sa cení hlavne v súčasnosti, kedy úroky dosahujú historické minimá.

hodnotu domu alebo bytu: iste viete, že pri finančnej pomoci tohto typu je potrebné založiť nehnuteľnosť. Výpočet hypotéky nielen pomocou hypokalkulačky sa odvíja od výšky hodnoty založenej nehnuteľnosti. Táto finančná pomoc sa vzťahuje výhradne na opravu, kúpu alebo stavbu domu a bankové spoločnosti sú vám ochotné požičať maximálne 70% z jeho oficiálne vyjadrenej hodnoty (tzv. LTV). Aby to zas nevyzeralo, že všetky, treba sa zmieniť aj o tom, že niektoré z nich „preplácajú“ ešte nižšie percento. Ak by ste potrebovali financovať celú stavbu, skúste to skôr pri spotrebnom úvere.

Ako postupovať pri vybavovaní?Porovnanie je hotové, čo ďalej?

Po vypísaní všetkých údajov a ich následnom odoslaní sa vám skoro okamžite zobrazí porovnanie z hypotekárnej kalkulačky, obsahujúce ponuky viacerých bankových poskytovateľov. Hypokalkulačka vám zobrazí presné číselné vyjadrenia pre výšku úroku, mesačnú splátku, dobu fixácie, poplatku za sprostredkovanie, maximálnu hodnotu LTV, ale presne uvidíte aj to, akú vysokú sumu celkovo preplatíte. Uvidíte, že výsledné rozdiely môžu byť aj napriek veľmi podobným úrokom, priepastné. V niektorých prípadoch  sa preplatená suma môže líšiť až o 20 000 eur!!!

Treba dodať, že hypokalkulačka síce zobrazuje číselne presné výsledky, ale niekedy ich treba ponímať len orientačne. Prečo? Pretože celkové vaše možnosti sa môžu líšiť od viacerých, tento krát už osobnejších kritérií, ktoré nie je potrebné do tohto nezáväzného formulára zadávať. Ide napríklad o váš vek, pracovné zaradenie, mesačné príjmy atď. Banka by asi neschválila žiadosť o najvyššiu sumu s najdlhšou dobou platnosti, ak by o ňu žiadal niekto tesne pred dôchodkom. Tam by bolo potrebné upraviť buď dobu splatnosti alebo osobu, ktorá žiada.

Napriek vyššie zmieneným faktom, nič nebráni tomu, aby ste si priamo na danej stránke podali nezáväznú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. Aj na tento úkon máte na výber z dvoch možností. Urobte tak buď vypísaním priameho formulára alebo druhou ponúkanou možnosťou je požiadať konkrétne jednu alebo viacero bankových spoločností, ktoré vám hypokalkulačka vo výpočte hypotéky zobrazila.

Prečo ju určite využiť?

To, že je hypokalkulačka skutočne prevratný internetový nástroj dokazuje aj niekoľko jej výhod. Je časovo úsporná, bezplatná a ušetrí vás od toho, aby ste si zvolili nejaký nevýhodný produkt, pri ktorom by ste preplatili snáď aj ďalšiu pomyselnú nehnuteľnosť.

Šetrenie času sa rovná šetreniu peňazí1.časová úspora

Hypokalkulačka je produkt, ktorý má už vo svojej hlavnej myšlienke najpresvedčivejší argument na jej využitie. Tým argumentom je, že vďaka nej si môžete urobiť resp. vykalkulovať výpočet mesačnej splátky hypotéky v rôznych bankových spoločnostiach. Tento bude navyše obsahovať presné číselné údaje. Koľko času by vám trvalo, kebyže sa rozhodnete takýto prieskum urobiť osobne? Len v jednej banke by vás to stálo minimálne polhodiny času. Prieskum nie je prieskumom, ak do neho nezapojíte viacero pobočiek. Samozrejme, aj toto „zapájanie“ vám uberie z vášho voľného času aj niekoľko hodín, ktoré by ste mohli tráviť príjemnejším spôsobom. Dnes však máte na výber, a to je riešiť všetko rýchlo a cez internet. Hypokalkulačka online vám po nastavení presných parametrov, ktoré trvá maximálne 2 minúty, zobrazí porovnanie všetkých ponúk do niekoľkých sekúnd.

2.bezplatná

Druhou hlavnou výhodou tohto nástroja je, že hypokalkulačka je úplne zadarmo. Predstavte si len to, koľko by vás stálo dopraviť sa do pobočky a potom od pobočky zas do inej pobočky. Tento nástroj ušetrí vaše financie aj tým, že ak si nezvolíte nesprávny produkt, tak nemusíte ľutovať to, že ste zbytočne preplatili desiatky tisíc eur na rovnakom produkte, než by vám poskytla iná spoločnosť za oveľa prijateľnejších podmienok.

Dúfame, že sme vás presvedčili o tom, že hypokalkulačka, o ktorej sa môžete dočítať aj v inom článku, je veľmi inteligentný internetový nástroj, ktorý vám dokáže vygenerovať presný výpočet hypotéky, ako aj jej mesačných splátok. Vyskúšajte si ju na internete!