Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie

Majitelia vozidiel sú povinní mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP) pre svoje vozidlo. Avšak v niektorých prípadoch môžete mať dôvod na ukončenie vášho PZP, či už preto, že ste predali vozidlo, chcete zmeniť poisťovňu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP a na to, ako správne ukončiť svoje poistenie.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť ukončiť svoje PZP. Medzi najčastejšie patria:

 • Predaj vozidla
 • Zmena poisťovne (napr. pre lepšie pokrytie alebo nižšie poistné)
 • Dlhodobé státie vozidla (napr. pri jeho rekonštrukcii alebo dlhodobom pobytu v zahraničí)
 • Likvidácia vozidla (vozidlo už nie je schopné premávky)

Ako podať výpoveď PZP

Predtým, než podáte výpoveď PZP, zvážte svoje možnosti a dôsledky ukončenia poistenia. Poistná zmluva obsahuje podmienky týkajúce sa výpovede, vrátane výpovedných lehôt a postupov. Postupujte podľa týchto krokov, ak chcete podať výpoveď PZP:

 1. Skontrolujte podmienky výpovede vo vašej poistnej zmluve. Podmienky môžu obsahovať minimálnu výpovednú lehotu (napr. 30 dní pred koncom poistného obdobia) a špecifikácie týkajúce sa podania výpovede (napr. písomná forma alebo elektronická komunikácia).
 2. Informujte svoju poisťovňu o zámere ukončiť PZP. Spravidla je potrebné urobiť tak písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail). Výpoveď by mala obsahovať vaše osobné údaje, údaje o vozidle, dátum ukončenia PZP a dôvod výpovede.
 3. Počkajte na potvrdenie od poisťovne. Poisťovňa by vám mala potvrdiť prijatie výpovede a dátum ukončenia poistenia. Uistite sa, že ste obdržali toto potvrdenie, aby ste mali dôkaz o ukončení PZP.
 1. Uzavrite nové PZP (ak je to potrebné). Ak predávate vozidlo, nový majiteľ bude musieť uzavrieť svoje vlastné PZP. Ak chcete len zmeniť poisťovňu, nezabudnite pred ukončením starého PZP uzavrieť nové poistenie, aby ste neporušili zákonnú povinnosť mať PZP.
 2. Dôležité upozornenia
 • Nikdy nepremávajte bez PZP: Vodiči vozidiel sú povinní mať platné PZP. Jazda bez PZP je protizákonná a môže viesť k vysokým pokutám a trestným bodom.
 • Dávajte pozor na prelínanie PZP: Ak zmeníte poisťovňu a uzavriete nové PZP pred ukončením starého, môžete si neúmyselne zabezpečiť dvojnásobné poistenie. V takom prípade by ste mali zrušiť jedno z poistení a požiadať o vrátenie nevyužitej časti poistného.
 • Výpoveď PZP nie je to isté ako odhlásenie vozidla: Ak plánujete dlhodobo nepoužívať vozidlo, musíte okrem ukončenia PZP aj odhlásiť vozidlo z evidencie vozidiel. Tým sa zastaví povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie a daň z motorových vozidiel.

Ukončenie PZP je dôležitým krokom, ktorý môže mať rôzne dôvody, ako napríklad predaj vozidla, zmenu poisťovne alebo dlhodobú nevyužiteľnosť vozidla. Aby ste ukončili svoje PZP správne, postupujte podľa podmienok výpovede uvedených vo vašej poistnej zmluve a udržujte platné PZP pre svoje vozidlo. Nezabudnite, že jazda bez PZP je protizákonná a môže mať vážne dôsledky.