PZP a stret so zverou: Ako vás môže vaše poistenie chrániť pri nehode so zverou

Stret s divokou zverou, ako sú srnky, jeleň alebo diviak, môže byť neočakávaným a nebezpečným zážitkom pre vodiča. Okrem rizika úrazu pre vodiča a zver môže takáto nehoda spôsobiť značné škody na vozidle. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vás môže vaše povinné zmluvné poistenie (PZP) chrániť pri nehode so zverou a čo by ste mali urobiť, ak sa vám takáto nehoda prihodí.

Pokrýva PZP škody spôsobené stredom so zverou?

Štandardné PZP zvyčajne nepokrýva škody na vozidle spôsobené stredom so zverou. PZP je navrhnuté na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám, čo znamená, že pokrýva škody spôsobené vodičom na iných vozidlách, majetku alebo zraneniam iných osôb.

Ak chcete, aby vaše poistenie pokrývalo škody spôsobené stredom so zverou, budete pravdepodobne potrebovať havarijné poistenie (kasko poistenie). Havarijné poistenie poskytuje širšiu ochranu, vrátane škôd na vašom vozidle spôsobených stredom so zverou.

Ako postupovať po nehode so zverou?

Ak sa vám prihodí nehoda so zverou, postupujte podľa týchto krokov:

 • Zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.
 • Ak je to bezpečné, zabezpečte miesto nehody, aby ste varovali ostatné vodiče.
 • Overte stav zveri, ak je to bezpečné. Ak je zver zranená alebo mŕtva, kontaktujte najbližšiu políciu alebo veterinárnu službu.
 • Nechajte si vystaviť protokol o nehode od príslušných úradov, čo môže pomôcť pri nároku na poistenie.
 • Odfotografujte škody na vozidle a miesto nehody pre prípadný nárok na poistenie.
 • Kontaktujte svoju poisťovňu a podajte nárok na poistenie, ak máte havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené stredom so zverou.

Ako zabrániť nehodám so zverou?

Môžete podniknúť niekoľko opatrení, aby ste minimalizovali riziko nehôd so zverou:

 • Buďte ostražití: Zvýšte svoju ostražitosť, najmä na miestach, kde sa zver často vyskytuje, ako sú lesné cesty alebo oblasti s vysokou koncentráciou zveri. Pozorujte značky upozorňujúce na možný výskyt zveri.
 • Jazdite pomalšie: Jazda pomalšou rýchlosťou v oblastiach s vysokým výskytem zveri vám poskytne viac času na reakciu, ak zver vstúpi na cestu.
 • Používajte svetlá: Pri jazde za tmy alebo v podmienkach zníženej viditeľnosti používajte diaľkové svetlá, pokiaľ to neoslepuje ostatných vodičov. Diaľkové svetlá môžu pomôcť včas identifikovať zver na ceste.
 • Buďte opatrní pri západoch a východoch slnka: Divoká zver je často aktívna počas západu a východu slnka, takže buďte ostražití najmä v týchto časoch.
 • Pripravte sa na náhle pohyby zveri: Divoká zver môže byť nepredvídateľná a náhle zmeniť smer. Buďte pripravení na reakciu, ak zver vstúpi na cestu.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) obvykle nepokrýva škody na vozidle spôsobené stredom so zverou. Ak chcete mať pokrytie pre takéto prípady, mali by ste zvážiť havarijné poistenie. Pri nehode so zverou postupujte podľa uvedených krokov a kontaktujte svoju poisťovňu, aby ste zistili, či máte nárok na poistenie. Na záver, aby ste minimalizovali riziko nehôd so zverou, dodržiavajte uvedené preventívne opatrenia a buďte ostražití pri jazde v oblastiach s vysokým výskytem zveri.