Úrazové poistenie nemusí byť len pre jedného

Úraz môže narušiť Váš príjemRozmýšľate nad uzatvorením životnej poistky, ale nie ste si istý, či zvoliť len základný balíček alebo o rozšíriť o nejaké špeciálne produkty? Špeciálne produkty sú v našom ponímaní rôzne pripoistenia k základnému rizikovému ŽP, ktoré v sebe zahŕňa len udalosť úmrtia a po jeho uskutočnení vyplatenie vašich blízkych. Úrazové poistenie nie je jediná možnosť rozšírenia tohto základného balíčka. Okrem neho si môžete poistiť aj deti, invaliditu, stratu zamestnania či všeobecne zdravie / chorobu. V tomto článku sa budeme sústrediť práve na jeden konkrétny podtyp tohto všeobecného variantu produktu.

Čo je to?

Úrazové poistenie je prídavný balíček k hlavnému RŽP. V prípadne vyplnenia poistnej udalosti je vám vyplatená určitá suma, ktorá je zmluvne stanovená. Ide o veľmi užitočný produkt, pretože úrazovosť je stále na vzostupe. A vy nikdy nemôžete s istotou tvrdiť, že vám sa nič nestane, lebo ste opatrný. Ak by sme urobili štatistiky nehodovosti u opatrných ľudí, boli by ste veľmi prekvapený z toho, aké vysoké číslo by to bolo. Možno si pod týmto pripoistením predstavujete samé jednoduché prípady. No nedobre načasovaná nehoda vás môže odstaviť z bežného života na dlhšiu dobu (či hovoríme o zlomenine, narazení atď.).

Konkrétnejšie udalosti

Samotné úrazové poistenie v sebe zahŕňa viacero možností, z ktorých si môžete vybrať takú, ktorá vám s najväčšou pravdepodobnosťou hrozí alebo ktorej sa najviac obávate. Ide napríklad o smrť v dôsledku úrazu, o trvalé následky úrazu, o nevyhnutné liečenie následkov úrazu, denné odškodné pri pobyte v nemocnici v dôsledku úrazu atď. Ak sa obávate všetkých týchto udalostí, môžete ich zhrnúť do jedného, no tým pádom bude cena poistného vyššia.

Ak máte rodinu a neplnoleté deti, v rámci tohto úrazového poistenia je vám ponúkaná možnosť do neho zahrnúť aj vaše deti. Čiže samotná zmluva a poistné udalosti sa nemusia týkať výhradne hlavného poisteného, ale môžete do nej zakomponovať aj iných členov vašej rodiny. Nemáme v úmysle konfrontovať vaše rodičovské nadanie, ale úprimne si povedzme, ktorý rodič je pri svojom dieťati permanentne 24hodín? Preto si dovoľujeme tvrdiť, že úrazové poistenie pre deti nie je nikdy na škodu.

Ak sa však sami neviete rozhodnúť, ktoré z rôznych pripoistení by sa k vašej situácii hodili, poraďte sa buď s vašou rodinou, ktorí budú možno v zmluve obsiahnutí alebo ešte lepšie s nezávislým poradcom. Aby ste získali objektívny názor, je skutočne dôležité, aby išlo o nezávislého konzultanta, pretože tí, ktorí pracujú pre konkrétne spoločnosti sa vás nielenže budú snažiť nalákať na ich produkty, ktoré nemusia byť pre vás výhodné, ale budú sa vás snažiť presvedčiť, že potrebujete pokrytie skutočne všetkých udalostí a to len pre ich vlastný zisk. Pomoc nezávislého poradcu vám ponúkame aj v nižšie označenom odkaze.

Ako oňho požiadať?

O úrazové poistenie môžete požiadať osobne alebo bez starostí a bez presunov online. Práve online metóda je rýchla, zobrazí vám presné ceny podľa toho, o aký konkrétny typ máte záujem. O úrazové poistenie online môžete požiadať buď zvlášť na každej stránke konkrétneho poskytovateľa alebo využiť porovnanie viacerých ponúk, čo váš čas a peniaze ušetrí niekoľkonásobne. Dokonca niektorí poskytovatelia vám ponúkajú niekoľkopercentné zľavy, ak uzatvoríte poistnú zmluvu práve týmto spôsobom.

Môžete požiadať aj cez webstránkuNajlepšiu ponuku zistíte z porovnania

Ak hľadáte najlepšie úrazové poistenie, mali by ste sa jednoznačne sústrediť na online porovnanie ponúk. Po kliknutí na vyššie označený odkaz sa dostanete priamo na stránku poskytovateľa porovnaní, ktoré vám cenu úrazového poistenia vypočíta vďaka kalkulačke, ktorá je presná a spoľahlivá. Ušetríte tak veľa času a hlavne uvidíte, že jednotlivé ponuky sa môžu dosť výrazne líšiť, hlavne čo sa ich ceny týka. Tieto rozdiely sú bežne aj v stovkách eur. Pričom je veľmi zriedkavé, že to najdrahšie úrazové poistenie online je zároveň aj najlepšie a že ponúka najširšie krytie. Z vlastných skúseností môžeme povedať, že aj niektoré lacnejšie produkty sú oveľa výhodnejšie a v poistnom rozsahu širšie, než tie s prehnanými cenami. Konečné rozhodnutie je však na vás.

Nenastala žiadna poistná udalosť?

Platili ste si úrazové (pri)poistenie, no nestalo sa nič také, čo by sa mohlo vnímať ako poistná udalosť? V tom prípade chvála Bohu. Hoci by niektorí zákazníci mohli byť z nenaplnenia nehodovej udalosti šťastní, väčšina nazerá len na to, koľko za daný produkt zaplatia. A teda ak sa aj udalosť nezrealizuje, môžu tento produkt považovať za zbytočnosť. Takíto klienti však nemusia byť veľmi sklamaní a naštvaní, pretože niektoré vybrané spoločnosti ponúkajú možnosť vrátenia 10% sumy z poistného, čo je pre nich aspoň nejaká satisfakcia.

Ak sa vám zdal článok informačne nenasýtený, prekliknite sa na stránku, na ktorú sme vám poskytli odkaz vo vyššie označenom výraze a ktorá vám ponúkne bezplatnú pomoc odborníka v tejto oblasti. Uzatvoriť úrazové poistenie online je skutočne tým najlepším a najúspornejším spôsobom, aké sa vám v súčasnosti ponúka, no ak potrebujete povzbudiť ešte viac, kliknite si na HNonline.