Pôžičky – jednotlivé typy

Vo všeobecnosti slovo „pôžička“ znamená poskytnutie niečoho do užívania druhej osoby, ale za podmienky, že druhá osoba požičanú vec vráti. V súčasnosti je používanie tohto výrazu brané ako synonymum pre „úver“, teda finančnú pôžičku. Základnými pojmami sú veriteľ (ten, ktorý poskytuje peniaze) a dlžník (ten, ktorý čerpá financie a má povinnosť ich vrátiť). K vrátenej sume je potrebné prirátať úrok, ktorému sa budeme venovať nižšie. Existuje mnoho rôznych typov, ako aj ich sprostredkovateľov. Všetkému sa povenujeme, ale vhodné je začať tými, ktorí tieto finančné produtky sprostredkúvajú. Okrem rodiny či príbuzných hovoríme o tzv. bankových a nebankových inštitúciách.

Bankové subjekty vs nebankové subjekty

  Bankové pôžičky Nebankové pôžičky
Klienti so stabilným príjmom + iné náročné podmienky široká verejnosť: nezamestnaní, študenti, dôchodcovia, ženy na MD
Poskytovaná suma od 300 eur do x eur od 5 eur do 34 000 eur
Splatnosť 12 mesiacov – x rokov 5 dní – 84 mesiacov
Rýchlosť doručenia € niekoľko dní až týždňov 10 min – 72 hodín *
Kontrola registra áno bez registra
Dokladovanie príjmu áno bez dokladovania príjmu*
Dokladovanie účelu väčšinou áno väčšinou nie*
Poskytovatelia VÚB, Poštová banka, SLSP, mBank, … Cetelem, Home Credit, Ferratum, CreditOne,Pôžičkomat, Provident…

 

Úroková sadzba je pri nebankových pôžičkách vyššia. No napr. Ferratum, CreditOne a Pôžičkomat si pri prvom úvere nezarátavajú žiaden úrok.

* pri špeciálnych druhoch nebankových pôžičiek môže doručenie peňazí trvať aj niekoľko dní, takisto pri vyšších sumách je potrebné dokladovať príjem, pri konkrétnych (napr. úver na auto) je potrebné doložiť dokument o kúpe

Samozrejme, výška poskytovanej sumy, ako aj doba splatnosti a rýchlosť doručenia financií na účet, sú u rôznych poskytovateľov rozdielne.

Pôžičky si berte len od serióznych firiem a vyhnite sa podvodníkom!Overovanie jednotlivých spoločností

Pri žiadaní sa odporúča preskúmanie viacerých ponúk bankových/nebankových spoločností. Tá prvá nemusí byť vždy tá najlepšia a tá s najlepším úrokom nemusí byť vždy tá najvýhodnejšia. Po preštudovaní finančných ponúk netreba zabudnúť na overovanie serióznosti spoločnosti (hlavne pri nebankových) a je vhodné navštíviť internetovú stránku Národnej banky Slovenska. Pôžičky na webe pracujú len s overenými poskytovateľmi.

Ako požiadať?

O pôžičke sa možno informovať na osobnom stretnutí priamo v pobočke, pomocou telefonátu, prostredníctvom internetu, ale požiadať môžete aj pomocou sms správy.

Ak uprednostňujete konverzácie zoči-voči, tak osobné stretnutie je pre vás vhodnejšie. Priamo sa pýtate na to, čo vás zaujíma. Z reakcie finančného poradcu viete usúdiť, či podáva informácie pritiahnuté za vlasy alebo s vami jedná ako s uvedomelým človekom. Podobne je to aj s telefonátom. Pri online žiadosti alebo cez sms nemáte takéto priame reakcie k dispozícii, ale veľmi šetria váš čas.

Doba splácania

Jednotlivé pôžičky je možné rozdeliť aj podľa toho, ako dlho majú byť splácané. Ide o tieto:

  1. krátkodobé– do 6000 eur; podľa výšky požičanej sumy sa doba splácania pohybuje od 15 dní až po niekoľko mesiacov. Týkajú sa väčšinou nebankových inštitúcií. Hlavou výhodou je, že sú poskytované bez pepierovania. Napr. Home Credit, Cetelem, Provident…
  2. klasické – požičané sumy môžu dosiahnuť aj 200 000 eur (aj viac) a preto je doba splatnosti oveľa vyššia, je možné hovoriť aj o niekoľkých desaťročiach. Kvôli tomu majú oproti nebankovým pôžičkám nižšiu úrokovú sadzbu. Vybavovanie je zdĺhavejšie aj pre hŕbu dokladovaní. Napr. Cetelem, VÚB, mBank…
  3. rýchle, ihneď, sms – ide o typ nebankových pôžičiek a ich základnou črtou je krátka doba splatnosti (do 31 dní, podľa výšky požičanej sumy je maximum aj menej). Ďalším typickým znakom je rýchlosť doručenia na účet (pri type ihneď sú financie doručené na účet aj do 10 minút, max 24 hodín; pri rýchlych a sms žiadostiach to môžu byť hodiny max však 72 hod.). Finančné limity sú pri žiadosti ihneď stanovené na 350 eur (Ferratum, CreditOne, Pôžičkomat). Pri sms na 500 eur (trilla, smscredits). Pri rýchlych sú k dispozícii aj vyššie sumy. Všetky tri typy predstavujú úvery bez dokladovania účelu, bez dokladovania príjmu a bez registra. Požiadať o nich môžu všetci : nezamestnaní, dôchodcovia, ženy na materskej, ale aj pracujúci pred výplatou.

Vo všeobecnosti je možné splácať tromi spôsobmi a to : bankovým prevodom, priamym vkladom na účet v pobočke banky alebo šekom. Každý poskytovateľ má ale svoje pravidlá. Niektorí striktne zakazujú jedno a požadujú druhé.

Dobu splatnosti je potrebné rešpektovať. V opačnom prípade môže dôjsť k navýšeniu úroku, poprípade k zaplateniu pokuty za omeškanie splácania. Ak nastane situácia, kedy nebudete schopný splatiť požičanú čiastku, kontaktujte poskytovateľa a dohodnite sa na kompromise. Môže sa stať, že na daný dátum jednoducho zabudnete. Pri sms type, resp. pri rýchlych vám poskytovateľ zašle sms správu o tom, že sa blíži termín splatenia.

Úroková sadzba, ročná percentuálna miera nákladov

Býva zvykom, že ak už nastane deň vrátenia, tak k požičanej veci pribalíme niečo navyše (napr. čokoládu, fľašku…), a ináč to nie je ani pri pôžičkových subjektoch, ktorí si ale sami určujú čo resp. koľko, v tomto prípade peňazí, im ako vďaku za poskytnutie peňazí dáte navyše – vtedy hovoríme o úroku. O ročnej percentuálnej miere nákladov alebo aj RPMN hovoríme vtedy, ak máme danú vec, v našom kontexte finančnú pomoc, v dlhodobejšom užívaní. Vtedy sme ešte vďačnejší a k vrátenej veci pribalíme okrem čokolády aj niečo hodnotnejšie. A preto je RPMN číslo o niečo vyššie ako úroková sadzba. Zahŕňa teda úrok, ale aj iné poplatky s úverom spojené. Celkovo sú tieto čísla uvedené v percentách a určujú, akú čiastku navyše je potrebné pripočítať k celkovej požičanej sume.

Ako sme už vyššie spomínali, nebankové spoločnosti majú oproti bankovým, vyšší úrok (hlavne pri krátkodobých, ihneď, sms a rýchlych). No na trhu sú také nebankové pôžičky, ktoré vám pri vašej prvej žiadosti „odpustia“ úrok. Konkrétne ide o : CreditOne, Ferratum a Pôžičkomat. Pri bankovkách takéto možnosti nie sú.

Refinancovanie úveru

Ak máte na starosť viacero nezávislých pôžičiek, je tu možnosť spojiť ich do jednej s lepším úrokom. Niektorí poskytovatelia umožňujú znížiť úrok až o polovicu. Všetko je opäť o preskúmaní trhu.

Podľa konkrétnych kritérií rozlišujeme:

  1. bez registra – vhodné pre tých, ktorí majú počernejšiu bankovú minulosť, a teda majú negatívny zápis v evidencii dlžníkov v dôsledku napr. nesplácania. Ku pôžičkám bez registra patria rýchle, niektoré krátkodobé, americká, či sms.
  2. bez ručenia – bez nutnosti ručiť nehnuteľnosťou alebo niečím iným. Týkajú sa hlavne nižších súm.
  3. bez dokladovania príjmu – pre žiadateľov s nízkym príjmom alebo pre tých, ktorí ho jednoducho nechcú dokladovať. Žiadateľ môže byť nezamestnaný, s nízkym príjmom, pred výplatou, senior, študent, žena na MD…
  4. bez dokladovania účelu – nie je potrebné dokladovať, na čo ste finančnú výpomoc minuli; špeciálnym typom je americká pôžička – nebanková bez dokladovania účelu, dokonca aj bez registra, ale je potrebné ručiť nehnuteľnosťou (potrebný je aj posudok odborníka o založenej nehnuteľnosti); v porovnaní s inými nebankovými trvá jej vybavovanie dlhšie